Muziekcentrum v/d Omroep
Naar de muziekschatten website

SITUATIE OMROEPMUZIEKCOLLECTIE (SOM) NA SLUITING MUZIEKBIBLIOTHEEK VAN DE OMROEP

Bezuinigingen leidden in augustus 2013 tot het sluiten van de Muziekbibliotheek van de Omroep.
Dankzij een projectsubsidie van de overheid kon zomer 2017 worden begonnen met het verder inventariseren, digitaliseren en beschikbaar stellen via de vernieuwde Muziekschatten-website - van bladmuziek uit de rijke omroepcollectie.

Sinds het eind van het digitaliseringsproject (najaar 2019) zijn op www.muziekschatten.nl ruim 60.000 titels te downloaden, waarbij de nadruk ligt op het veelzijdige repertoire van de talloze ensembles die namens de omroepen (live) op radio en televisie muziek speelden. Voor het raadplegen en downloaden van de gedigitaliseerde bladmuziek is een lidmaatschap vereist van 20 per jaar (als bijdrage in de servicekosten).

Zonder lidmaatschap kan men er zoeken in de meer dan 600.000 titels omvattende catalogus en stukken uit de WOII-collectie downloaden die in het kader van het Metamorfoze-project zijn gedigitaliseerd.
Daaraan hopen we nog dit jaar 5500 gedigitaliseerde salonmuziektitels toe te voegen (eveneens in het kader van Metamorfoze). Voor specifieker zoekfuncties blijven de via deze website toegankelijke catalogi (nog) in de lucht (maar daarin ontbreken vooralsnog de in het project gedigitaliseerde titels).

De metadata van de gehele collectie is gepubliceerd als Linked open data (benaderbaar via data.muziekschatten.nl/som).

Per 2021 geeft de gemeente Hilversum niet langer subsidie. Voor collectie en Muziekschatten wordt een oplossing gezocht.

Muziekschatten Twitter